Category Archives: Verkiesings

Enige verkieisings wat enige van die grouperings hou

DA wil die Afrikaaner tot niet maak

DA ondersteun regstellende aksie om wit mense te verarm Julian Jansen – Rapport Sunday, November 03, 2013 8:41:38 AM Die Wysigingswet op Gelyke Indiensneming, wat die “stadige” regstellende aksie in…