Renaissance

Die magte wat in beheer van die wêreld orde was, sou nooit ‘n suksesvolle en onafhanklike Suid- Afrika toe laat , onder geen omstandighede nie.

Die bouers van die Britse Ryk sou nooit, en kon nooit toelaat dat ons die nuwe kolonies van die Kaap hou, met sy belangrike handel roete, nog minder die goudmyne en diamantvelde wat ons ontdek en gebou het. Verwoerd was daarvan oortuig dat afsonderlike ontwikkeling die sleutel was tot die bemagtiging van die hele subkontinent, en sodra sy beleid begin het om ‘n ekonomiese wonderwerk te veroorsaak, is hy vermoor… Suid Afrika was nog nooit tevore of nooit daarna, so ryk en so onafhanklik van die wêreld se geldelike sisteme en politici.

Net so, sou die inheemse koloniste uit die noorde, nooit ‘n bevolking van Europese kultuur aanvaar met ‘n moderne, suksesvolle, bedrywige, westelike leefstyl, as hul bure, selfs al was hierdie kultuur ontsettend vreemd vir hulself en hul eie kultuur en voorouers. Soos die Noord-Amerikaanse Indiane, die Aborigenes van Australië, sou die Bantoe setlaars nooit kon nee sê vir al die versoekings vanaf die westelike samelewing. Van hulle dae van verowering in Sentraal-Afrika tot in die moderne dag in  Suider-Afrika, was dit nog altyd oor die neem, die gebruik, die verower, afbreek en voordeel trek uit ‘n ander man se pogings. Dié westerlike leefstyl het ʼn meer aantreklike, lonende, soms makliker slagoffer aangebied.

In ‘n Alternatiewe Geskiedenis, Terugskouend, is dit duidelik.

Se nou maar net:

Wat as Hendrick Verwoerd aan die Nguni en Pedi setlaars uit die noorde, die kans gegun het om te  kan besluit watter groep setlaars kry wat?

So, die teenoorgestelde van die opstel van Bantoestans en tuislande as deel van ‘n afsonderlike ontwikkeling projek (Apartheid). Se nou ons het hulle toegelaat om die land en sy hulpbronne te verdeel? Natuurlik neem ‘n mens aan dat in die lig van die integriteit en moraliteit wat die wêreld blyk om te dink hulle het, sou maak dat hulle hierdie taak oor wat hulle wil hê, met redelikheid voltooi. Wat sou hulle toegeken het aan die Europese stam?

Ons weet ons kan ‘n sukses van enigiets maak …

Sou Verwoerd die hoogste morele grond geneem het en toegelaat het dat dié gedeeltelike  beskaafde bevolking, die kans gun om as beskaafde en verantwoordelike mense te speel, wonder ons hoeveel hulle sou geneem het vir hulself? Sou Verwoerd nou ‘n martelaar wees, siende dat sy moord niks met politiek te doen gehad het nie?

 

…Maar wag, dit is juis presies wat ons gedoen het…

… Ons het dit alles aan die meerderheid nGuni en Pedi Kolonialiste in 1992 gegee en het gehoop dat hulle dit met verantwoordelikheid sou deel en toelaat dat ons ons eie lewens lewe…

Inderdaad, is dit gevra van ons om te deel, en ons het willens en wetens dit alles vir hulle gegee en dit blyk die nuut beskaafde nasie was nie bereid om enigiets te deel nie. In werklikheid, wil hulle nog meer hê. Daar was geen twyfel in enigiemand se gemoed in 1992, dat met 80% van die kiesers wat  oorspronklik oorwinnaars uit die Midde Afrika was, wat die uitslag sou wees. Ons het ons hoop en vertroue in die mensdom en demokrasie geplaas. Dit was ons misluk. Menslikheid en demokrasie is net slagspreke …

En inderdaad vandag weet ons die antwoord op dié vraag. Hulle wil alles wat. Ek hoor van Volk  wat desperaat is vir net ‘n klein stukkie grond in die woestyn wat hulle hul eie kan noem, en waar hulle  hul eie toekoms kan bepaal. ‘n Plek waar hulle veilig en rustig kan leef in ‘n Westerse kultuur. Waar hulle sosiale, kulturele en fisiese waardes kan opstel en oorgee aan die nageslagte vir baie generasies om te kom.

Nie meer kan dit gesê word dat ons het alles gevat  het. Ons het alles nederig opgeoffer.

Ons het ‘n reuse stap terug geneem ten einde die midde afrika barbare ‘n kans te gun om te groei en tot beskawing te kom. Hierdie nuwe beskawing wat ons dus geskep het is nou heel bereid om op te voer op die internasionale verhoog en sy plek in te neem in die moderne wêreld, met alles wat ons gebou het, en aan hulle gegee het. En hulle doen so met ‘n arrogante trots en hebsug. Nog nooit tevore het ʼn group barbaarse stamme beskaafdheid, en internasionale aanvaarding, in so ʼn kort tydperk vreedsaam bekom.

Ons, as die stief ouers, het ons plig gedoen en het die stiefkind in die beskaafde wêreld gebring en ons het nie meer ‘n plig van sorg aan dié land wat deur ons geskep is.

Ons is nou op ‘n gelyke speelveld en dit is nie meer nodig nie om dié nuwe samelewing te hanteer as ons eie kind nie, en is vry om ons eie belange en ambisies na te streef.

Ons moet die las van verantwoordelikheid afgooi en weer self bepaal word.

Ons besluite is nou ons eie en ons kan vooruit met die maak van ons eie nuwe begin sonder enige historiese kettings of bagasie of skuld.

Ons hoef nie meer verantwoordelik te wees vir die land wat ons geskep het nie. Ons hoef nie meer dit te subsidieer, of dit fisies, moreel, intellektueel, finansieel of met ons arbeid, is. Daai nuwe land staan ​​nou fel onafhanklike op sy eie twee voete en moet sy eie toekoms skep en verantwoordelik wees vir sy eie besluite te neem en daarvoor te betaal op sy eie manier, soos ons telkemale moes doen toe ons afskeid van vorige vaderlande geneem het.

Ongelukkig, sal enige jong volwassenes wat die huis verlaat, sy grense en emosionele vermoëns toets, aanstoot teen sy skeppers en ouers en sal hulle probeer verkleineer waar moontlik, terwyl hy nog steeds probeer om voordeel te kry waar moontlik, so lank as dit nie sigbaar is in die publiek nie.  ‘n kind sal die grense toets met sy ouers en dinge sê of doen aan hulle ouers wat hy of sy nooit aan ander of in die openbaar sou doen. Dit is die aard van bekendheid.

Dié “baster” seun wat privaat fluister dat daar geen kleur swart in die reënboognasie is nie …

Terselfdertyd is dit baie moeilik vir die stiefouer om te laat gaan. Daar is so baie goeie herinneringe. Braaivleis, Sunny skies , Chevrolet en Rugby, ens. So baie moeilike tye deurgeveg vir die welsyn van almal. Ons het egter die sterkste, mees aktiewe, mees bedrywige land op die hele vasteland van Afrika afgelewer. Ons moet trots wees op onsself en moet toegejuig word.

Maar, helaas, dit is nie die weg van die mens of die wêreld wat hulle geskep het nie.

Al wat oorbly, is vir ons om nou dié stiefland te behandel as ‘n gelyke terwyl ons ons Taal, Kultuur, Lewenswyse, Vernuf en Geskiedenis vat en voort beweeg in die skep van ons eie nuwe toekoms sonder dié basterland, ons jongste, dié stiefseun wat op ons afgedwing is. Al was dit ʼn goeie een. Ons jongste, Suid-Afrika.

Ons Vir Jou, NIE meer NIE, Suid-Afrika!

Don Deon


 

Leave a Reply