PERSVERKLARING DEUR DIE GELOFTEVOLK REPUBLIKEINE

INTERNASIONALE PERSVERKLARING DEUR DIE GELOFTEVOLK REPUBLIKEINE : 29 JULIE 2014

Op Woensdag 23 Julie 2014 het die mense van RSA kennis geneem van ‘n aankondiging dat die Staatspresident en/of sy adjunk, die Boere-Afrikaner Volksraad (BAV) in Augustus vanjaar te woord sal staan oor ‘n eis van selfbeskikking deur die Boerevolk.
Die Geloftevolk Republikeine (GR) is tans ernstig bekommerd oor die snel-verslegtende politieke toestand in die RSA – meer bepaald, omdat die ANC se 20-jaar lange vernietiging van die RSA in die onlangse algemene verkiesing deur minstens 70% van die kiesers gesteun is.*
Direkte gevolge van hierdie agteruitgang, was dat die RSA se internasionale krediet-gradering herhaaldelik negatief aangepas is, dat inflasie gestyg het, dat die repo-koers gestyg het, die ekonomiese groeikoers gedaal het tot byna nul en vele meer negatiewe gevolge die RSA getref het. Kortom, die RSA het deur die hand van die ANC, die afgelope 20 jaar van ‘n eerstewêreldland verander na ‘n derdewêreldland wat as ‘n internasionale bedelaar, selfs die respek van die Afrika-lande verloor het.
As gevolg van hierdie katastrofiese verwikkelinge, het die RSA nuusopskrifte gehaal toe die ANC se “regering” toegelaat het dat ons dierbare vaderland die misdaadhoofstad van die wêreld geword het, dat Zimbabwe ‘n hoër geletterdheidsyfer as RSA het, dat korrupsie in die staatsdiens so omvangryk geraak het, dat bankrotskap van verskeie owerheids-instansies ‘n werklikheid geword het. Nie eers 20% van die land se staatsinstellings kon vir jare lank al ‘n skoon oudit kry nie – EN NIE EEN AMPTENAAR IS DISSIPLINÊR DAARVOOR AANGEKLA NIE!!!!!! Op Vrydag 25 Julie 2014 is in die parlement gerapporteer dat oor ‘n tydperk van 36 maande, 500 polisiemanne in SA skuldig bevind is daaraan dat hulle misdadigers uit aanhouding help ontsnap het en dat SLEGS veertig van hierdie polisiemanne afgedank is!!

* Die totaal van die stemme van ANC, PAC, EFF ens.

Die ANC se staatsdiens kan nie eers aan hul eie kinders aan die begin van die skooljaar, handboeke betyds laat aflewer nie (moet met hofbevele in die middel van die jaar verplig word om dit te doen) en ook nie die nasionale paaie in stand hou nie – suiwer omdat hulle te moeg is om die telefoon op te tel, die instruksie om die werk te doen aan ‘n privaat maatskappy te gee en die maatskappy deur die amptenary te laat betaal wanneer die werk voltooi is!! Die ANC-regering kan nie genoeg elektrisiteit voorsien nie en kragonderbrekings rem die ekonomie al vir SES JAAR, maar die ANC weier om elektrisiteitsvoorsiening te privatiseer. Arbeidswetgewing gee aan arbeiders die reg om die land se ekonomie ernstige te berokken (2014 se Platinum- en Metaalwerkersstaking) en die regering laat eerder toe dat die ekonomie geskend word eerder as om self in te gryp en stakings te beëindig.
Swart mense self het uitgewys dat selfs die land se president (Zuma), homself verryk het met bates wat onregmatig verkry is. (Dit is dieselfde Zuma wat aangekla was van verkragting; wat volgens ‘n regter in ‘n kriminele hofsaak ‘n korrupte verhouding met ‘n veroordeelde misdadiger in ‘n korrupsie-saak gehad het en toe NIE vervolg is NIE. Dit is dieselfde Zuma wat volgens nuusbronne toegelaat het dat die land se militêre lugmagbasis vir privaatdoeleindes misbruik word. Dit is hy wat in 2012 in Bloemfontein as president in die openbaar gesing het “bring die masjiengewere dat die kabinet die Boere kan skiet”). Plaasmoorde (swartmense wat blanke plaasboere vermoor) gaan al vir 20 jaar lank aan in die RSA. Dit is dubbeld so gevaarlik om ‘n landbouer te wees as ‘n polisieman in die SA. Vir baie jare pleit die Boerevolk by die regering om plaasmoorde tot ‘n prioriteitsmisdaad te verklaar, maar die regering weier. Renosterstropery is egter ‘n prioriteitsmisdaad. ‘n Dier se lewe is dus vir die regering meer werd as die lewens van die blanke landbouers in SA.
Selfs Boere se kinders wat na 1994 gebore is, mag op grond van hul velkleur nie in die RSA se staatsdiens gaan werk nie. Vêr meer as ‘n miljoen blankes het die afgelope 20 jaar uit die ANC se RSA gevlug en selfs ‘n Chinese immigrant in RSA, het volgens wetgewing meer regte as ‘n blanke RSA burger!
Met reg word die eerstewêreldse Boere briesend en begin gemoedere kook. ‘n Burgeroorlog blyk onafwendbaar te wees, maar dit sal tot ‘n bloedbad lei wat noodwendig hondere duisende lewens sal eis.
Binne hierdie omstandighede is die Boerevolk vasgevang en is dit totaal onmoontlik om as volk by die stembus ENIGE VERSKIL HOEGENAAMD te bewerkstellig – suiwer omdat die Boervolk se getalle (4 miljoen) veel kleiner is as volke in die RSA soos onder andere die Sotho’s, Tswanas, die Zoeloes en die Xhosas, wat saam meer as dertig miljoen is!
Die enigste oorblywende alternatief is dat die Boere gebruik maak van die Grondwet-artikel 235, wat bepaal dat ‘n volk soos die Boere (as volk met eiesoortige taal, godsdiens, kultuur en geloof) selfbeskikking kan eis binne die grondgebied van die RSA. Hierdie grondwet-artikel is boonop al deur die RSA-howe toegepas tot voordeel van so ‘n eiesoortige gemeenskap. Die Boere het ook historiese aansprake op selfbeskikking en soewereiniteit, deurdat talle internasionaal erkende Boere- Republieke in die verlede regmatig deur onderhandeling verkry is, maar wat onregmatig deur oorlog van hulle ontneem is. Die basis van die bestaan van die VN, is dat elke volk die reg moet verkry om oor homself te regeer. Voorts is ‘n billike verwagting deur die ANC-regering by spesifiek die Boervolk geskep, deurdat ‘n Staatsbesoldigde Volkstaatraad (vir die Boerevolk) ingevolge die 1993-grondwet (oorgangsgrondwet) ingestel is. Hierdie Volkstaatraad is in 1996 ontbind, omdat hul funksie (die instel van ‘n volkstaat) deur art. 235 van (huidige) 1996-grondwet ondervang is.
Gedurende die afgelope twintig jaar is daar jag gemaak op die Boerevolk se leiers deur die RSA-veiligheidsmagte. In samewerking met die media (wat die Boerevolk ge-etiketeer het as militante verregses), is daar op elke denkbare wyse gepoog om Boere-leiers te onderdruk deur middel van vervolging en hulle as kriminele aan die publiek uit te beeld. Op 9 Julie 2014 is die GR leier, na verhoor van 39 maande, vir ‘n jaar tronk toe gestuur vir onwettige besit van ammunisie, omdat ‘n enkele geweerpatroon in sy afwesigheid deur ‘n polisieman “ontdek” is in ‘n dubbel garage wat as stroor gebruik is en so stampvol gepak is dat mens nie daar kan loop nie!
Talle staats-agente, informante en provokateurs het gedurende die afgelope paar dae skielik na vore gekom met pogings om die BAV se poging om ‘n Volkstaat te kry, te torpedeer. Daar word weereens gepoog om tweespalt in Boere-geledere te bewerkstellig deur van argaïese argumente gebruik te maak, soos dat die Afrikaners nie Boere is nie, dat die Boere nie Afrikaners is nie, dat die BAV nie namens die Boere praat nie / geen mandaat het nie, dat daar nie so-iets soos ‘n Boere-Afrikaner is nie, dat sekere BAV-lede se karakter onder verdenking is, dat die grense van ‘n Volkstaat eers bepaal moet word, dat die Volkstaat slegs ‘n verdorde paar hektaar in die Karoo sal wees ens. ens.
Hierdie mense word dringend en ernstig gewaarsku om onmiddellik met hierdie destruktiewe pogings te staak, aangesien dit nie net sal veroorsaak dat die bloed van baie honderde duisende mense op hulle hande sal wees as hulle die vredesweg verongeluk nie, maar dat dit ook deur die Boerevolk as Hoogverraad teen die Boerevolk gesien word en as sulks hanteer sal word. Die doel van ‘n Volkstaat is om in die eerste instansie ‘n eie grondgebied vir die Boerevolk te verkry, waarbinne ons Hemelse Vader die Koning sal wees en waarbinne regering van die staat ooreenkomstig Bybelse beginsels sal geskied. Derhalwe word hierdie staats-agente, informante en provokateurs in die Naam van die Boerevolk se Hemelse Vader beveel om onmiddellik hierdie destruktiewe pogings te staak. Volgens die beginsels van die banvloek, sal nie net hierdie vernietigers van die vredesweg, burgerskap van die Volkstaat geweier word nie, maar ook hulle gesinne en familie. Die Boerevolk gaan (soos ‘n Moses van ouds met die heiden Farao gaan praat het oor bevryding van die Israeliete) met die ANC regering praat oor die bevryding van die Boerevolk en die verkryging van ‘n Volkstaat. Die enigste verskil, is dat die Boerevolk se grondgebied binne die RSA sal wees (soos die RSA-grondwet bepaal).
Groot opgewondenheid heers egter nou in Boere-geledere oor die BAV se onderhoud met die staatshoof(de) wat ooreenkomstig die Kantoor van die Staatspresident se skrywe in Augustus 2014, sal plaasvind. Die Boerevolk is geen oorlogsugtige volk nie en wil konflik vermy sover moontlik, maar die totale aanslag van die ANC regering op die Boerevolk in die RSA, raak onhoudbaar en stuur op ‘n ramp af, indien ‘n alternatief nie betyds gevind word nie.

Andre Visagie
______________